HR Partnerskab

Vi nærer et stort ønske om at gøre mindre og mellemstore virksomheders medarbejderudvikling fuldt ud så attraktiv og effektiv som hos større virksomheder med egen personale eller HR afdeling.

Human Ressource Partnerskab er tilegnet virksomheder, der har ønsket om:

 • At råde over de nødvendige kundskaber inden for personaleledelse og –udvikling.
 • At reducere personaleomkostninger ved kun at købe de ydelser, som virksomheden med sikkerhed har brug for, og alligevel
 • At sikre sig komplet rådgivning og bevægelighed inden for hele Human Ressource området.

Resultater og fordele

Et Human Resource Partnerskab med RECCON giver virksomhedens ledelse og medarbejdere en effektiv og loyal styrkelse af samarbejdet.

Fordelene lader sig måle på bundlinjen – ud over en højere grad af loyalitet, mindre sygefravær og færre genbesættelser.

 • Virksomheden får med andre ord en HR funktion uden selv at etablere og vedligeholde denne gennem fastansættelse af personale.

Hvordan?

Generelt omfatter Human Resource Partnerskabet rådgivning og et længerevarende ansvar for etablering og driften af en/ flere af følgende:

 • Personalestrategi / -politik
 • Rekruttering og afvikling
 • Medarbejdersamtaler / fastholdelse
 • Udviklings- & uddannelsesaktiviteter
 • Organisationsudvikling
 • Kommunikation
 • Personaleadministration
 • Hotline rådgivning / vejledning

I samarbejde med den enkelte virksomhed tilrettelægger RECCON den mest relevante, rentable og frugtbare løsning for virksomheden.

RECCONs ansvarlige konsulenter har alle praktisk erfaring som leder eller specialist indenfor Human Ressource og personaleledelse.

 

Pris og varighed

Normalt indgår virksomheden en kontrakt på 1 år med RECCON. Kontrakten indeholder de ydelser, som virksomheden med sikkerhed har behov for.

Men virksomheder er per definition forskellige, og derfor giver RECCON gerne muligheden for også at indgå aftaler baseret på aktuelle forbrugte timer.

Det gensidige mål for en kontrakt som Human Resource Partner er dog altid: At virksomheden får dækket aktuelle og fremtidige behov til en lavere pris end den, som en tilsvarende personalefunktion koster.

Kontakt os for at få en uddybning af konceptet eller få et uforpligtende møde, hvor vi afstemmer de gensidige muligheder.